Aanmelden
Je kunt je via het formulier op de website aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Betalen
De groepscursus betaal je vooraf via de website. Na afloop van de cursus krijg je een factuur, die je eventueel kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Voor de overige cursussen en coaching geldt betaling achteraf, binnen zeven dagen na ontvangst van je factuur.

Vergoeding
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de cursussen en coaching uit het aanvullende pakket. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en vraag goed naar de voorwaarden. Ik ben gediplomeerd zwangerschapscursusdocent en -coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 01182445) en aangesloten bij de Nederlandse Beroepscoöperatie voor Childbirth Educators (BCE). Omwille van de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van de gegeven cursussen, voert BCE een accreditatiebeleid m.b.t. opleidingsachtergrond en verplichte jaarlijkse bijscholing voor leden. Meer info: www.childbirtheducators.nl

Als jij annuleert
De groepscursus mag je tot vier weken voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna breng ik 15 euro administratiekosten in rekening. Besluit je een week of korter voor aanvang niet met de cursus mee te doen, dan betaal je toch het volledige cursusbedrag, tenzij zich in die week iemand anders aanmeldt (in dat geval krijg je je cursusgeld terug, min 15 euro administratiekosten). De privécursussen mag je kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang. Daarna breng ik het volledige bedrag van de eerste sessie in rekening. Afspraken voor coaching mogen ook tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, daarna breng ik het volledige uurtarief in rekening. Overigens geldt voor alle annuleringen: als er een medische reden is die betrekking heeft op de zwangerschap, of bij een onverhoopte vroeggeboorte, breng ik altijd alleen 15 euro administratiekosten in rekening en krijg je het vooraf betaalde bedrag terug. Je mag altijd even bellen om te overleggen.

Een les inhalen
Als je een les (of meer) verhinderd bent, geeft dit geen recht op terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld. Wel kunnen we kijken of het een optie is om de les privé in te halen. Hiervoor betaal je € 50 extra. Soms is het mogelijk om bij een eerdere of latere groep aan te sluiten om een gemiste les in te halen. Daar zitten geen extra kosten aan.

Als ik annuleer 
De groepscursus gaat door bij minimaal drie aanmeldingen. Als er niet genoeg aanmeldingen zijn en de cursus hierdoor niet doorgaat, krijg je het volledige cursusgeld uiteraard terug. Het verplaatsen van de cursus naar een latere datum kan ook een optie zijn, of het samenvoegen van twee groepen. Als je in dat geval niet meer mee wilt of kunt doen, krijg je het volledige cursusgeld terug. Je mag je deelname ook omzetten naar een privécursus, tegen het daarbij horende tarief.

Verplaatsen van lessen
Als ik ziek ben, zullen de lessen een week opschuiven. Mocht ik meerdere lessen moeten afzeggen, dan bied ik de mogelijkheid om deze op een doordeweekse avond in te halen. Het annuleren van een les zal de allerlaatste optie zijn. Mocht je door het verzetten van een les niet kunnen deelnemen, dan ontvang je het omgerekende bedrag voor de gemiste les terug.

Eigen verantwoordelijkheid
Hoewel ik gecertificeerd ben voor alle diensten die ik aanbied en uiteraard de grootste zorgvuldigheid in acht neem tijdens mijn werk, is deelname aan cursussen, privélessen en coaching altijd op eigen verantwoordelijkheid. De informatie die je tijdens de cursus of coaching krijgt is geen medisch advies en geldt nooit als vervanging voor advies door verloskundigen, gynaecologen of andere medisch zorgverleners. Ik ga ervan uit dat je zelf kunt inschatten of je aan de lessen, oefeningen en behandelingen kunt deelnemen. Overleg bij twijfel met je verloskundige of gynaecoloog. Praktijk Marijn van der Zwaard is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken, letsel of schade.

Vertrouwelijkheid
Ik ga integer om met alles wat je me toevertrouwt en ik zal persoonlijke informatie op verzoek vertrouwelijk behandelen. Ook zal ik er bij eventuele medecursisten op aandringen zorgvuldig om te gaan met wat er tijdens de cursus wordt besproken.