Privacyverklaring

Praktijk Marijn van der Zwaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Praktijk Marijn van der Zwaard. Wees je ervan bewust dat Praktijk Marijn van der Zwaard niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en diensten geef je aan dat je akkoord bent met het privacybeleid.

Persoonsgegevens die Praktijk Marijn van der Zwaard verwerkt
Praktijk Marijn van der Zwaard verwerkt je persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor een cursus of consult en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst waarvoor je je aanmeldt te kunnen uitvoeren en facturatie te kunnen afhandelen. Dit zijn de persoonsgegevens die worden verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• e-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het aanmeldformulier, in correspondentie en telefonisch.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Praktijk Marijn van der Zwaard. Ook kunnen ze worden afgedrukt en bewaard in een beschermde offline administratie. Ze worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Marijn van der Zwaard en deze website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van onze bezoekers alleen niet controleren. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via marijnvanderzwaard@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Marijn van der Zwaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Marijn van der Zwaard) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Marijn van der Zwaard verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal ze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Praktijk Marijn van der Zwaard gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Marijn van der Zwaard. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar marijnvanderzwaard@gmail.com. Naar ditzelfde emailadres kun je ook een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van je persoonsgegevens door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Marijn van der Zwaard wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Marijn van der Zwaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marijnvanderzwaard@gmail.com